Нели Коилова
преподава по Биология
в град София
 

Плесенови гъби


Плесените са обединени в царство Fungi. Представителите им са обширна група еукариотни хетеротрофи, едноклетчни и многоклетъчни с мицеларен строеж. Делят се на макро- и микромицети...
 

Неинфекциозни болести по растенията


Неинфекциозни болести по растенията. Болести, причинени от неблагоприятна температура. Високотемпературни повреди. Нискотемпературни повреди. Болести, предизвикани от неблагоприятни стойности на влага...
 

Дрожди - морфология, систематика, физиология


Наблюдава се голямо разнообразие във формата и големината на клетките в зависимост от видовата пренадлежност и условията на култивиране. За род Sacchаromyces се характерни кръгли овални или елепсовидни клетки....
 

Класификация на думите като части на речта


Съществителните собствени имена назовават отделни лица, животни, обекти или абстрактни явления. Те не се свързват с понятие, а принадлежат на единични явления, поради което може да се нарекат частни съществителни имена...
 

Царство гъби


Гъбите са биологично царство организми, еукариотни, неподвижно прикрепени, без хлорофил. Понастоящем са описани около 100 000 вида, но се счита, че то наброява почти 1 000 000 вида. Общо устройство на гъбите...
 

Категория време на глагола


Глаголът като част на речта. Българският език е един от славянските езици с най-голямо богатство на своята глаголна система, която, освен че запазва повечето най-важни особености на старобългарския глагол, но и претърпява в някои от своите звена...
 

"Полигенни (мултифакторни) заболявания. Основна характеристика и примери.”


Мултифакторните заболявания възникват в резултат от комплексно действие на генетични и екзогенни фактори, който взаимодействат в различни съотношения и на различни нива. Генетичният компонент в ...
 

Курсова работа по цитология


Курсовата работа съдържа четири теми: „Единна мембранна система на еукариотната клетка.”; „Клетъчна енергетика – синтез на АТФ в митохондриите и фотосинтеза.”; „Функции на ядрото.”; „Митоза и мейоза: значение, фази на митоза.”...
 

Неприятели по череша и вишня и система от мероприятия за борба с тях


Най- често те са разположени по огрените от слънцето, средни етажи на короната. Гъсениците се активизират, през пролетта, при средна денонощна температура 14,50с. повреждат пъпките и връхната част на леторастите, като прогризват ход...
 

Екологична ферма за производство на мед и пчелни продукти


Биологичното производство е насочено към бъдещето, не само поради екологични причини. Търсенето на биологични и органични продукти нараства лавинообразно навсякъде по света поради прекалената замърсеност на останалите хранителни ...

Избрани критерии за търсене

Биология
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...
Намери частен учител

Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
с опит от  4 години
20

Нели Коилова
преподава по Биология
в град София
с опит от  24 години
2

виж още преподаватели...